Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Karolina Choroszy

LISTA A

 

 1. Tereszkiewicz K, Choroszy K. (2017): Evaluation of post-slaughter exsanguination of selected breeds of pigs. Indian Journal of Animal Research, B-714, [1-6].
 2. Choroszy K and Tereszkiewicz K. Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content In Sausage Smoked Using A Polish Traditional Method, Afr. J. Food Agric. Nutr. Dev. 2020; 20(4).
 3. Choroszy K The sociodemographic determinants of Polish consumer perception of food quality. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES ISSN: 2345-0282, 2021,.

 

 

LISTA B

 

 1. Tereszkiewicz K., Choroszy K. (2013): Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w transporcie, Technika Transportu  Szynowego, z. 10., s. 2175-2182.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K. (2013): Zarządzanie higieną i jakością mięsa oraz jego przetworów, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie I Marketing, 4., s. 9-25.

 

 1. Tereszkiewicz K., Choroszy K. (2014): Assessment of post-slaughter exsanguination degree of selected muscles of fatteners' carcasses, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, t.32, z.1, 40-46.

 

 1. Tereszkiewicz K., Choroszy K.(2014): Assessment of slaughter exsanguination in fatteners with a different backfat thickness, Acta Scientarum Polonorum, seria: Zootechnica, t.13, 3., s.85-98.

 

 1. Tereszkiewicz K., Molenda P., Choroszy K., Pokrywka K. (2014): Przyczyny i skutki obrażeń tuczników w transporcie, Logistyka, z.6/2014, s. 10602-10610.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K. (2014): Transport artykułów mięsnych w świetle przepisów prawa, Logistyka, z.6/2014, s. 2653-2660.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K. (2014): Znaczenie i weryfikacja systemu HACCP w łańcuchu przetwórstwa mięsnego, Logistyka, z.3/2014, s. 1017-1024.

 

 1. Tereszkiewicz K, Choroszy K. (2015): Wpływ obrotu przedubojowego na dobrostan tuczników i jakość wieprzowiny, Przegląd Hodowlany, z.1/2015., s. 13-16.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K , Pankowski K. (2015): Ocena realizacji zasad Umowy ATP w transporcie artykułów żywnościowych szybko psujących się, Logistyka, z. 4/2015, s. 2774 – 2781.

 

 1. Tereszkiewicz K., Molenda P., Choroszy K., Pokrywka K. (2015): Warunki przewozu kondycja tuczników transportowanych do uboju z różnych odległości, Logistyka z. 4/2015, s. 6207-6215.

 

 1. Tereszkiewicz K., Molenda P., Choroszy K. (2015): Warunki przewozu i kondycja tuczników transportowanych do uboju z gospodarstw o rożnej skali produkcji, Logistyka z. 4/2015, s. 6197 - 6206.

 

 1. Tereszkiewicz K, Choroszy K. (2015): The Influence of Slaughter Stress on Cortisol and Glucose Levels in Fatteners’ Blood Serum, International Journal of Agriculture Innovations and Research, t. 4, z. 1, s. 115-120.

 

 1. Tereszkiewicz K., Choroszy K. (2016): Analiza Zdarzeń Drogowych z udziałem zwierząt w Polsce w latach 2006-2015. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe,  12/CD, s. 467-473.

 

 1. Tereszkiewicz K., Pokrywka K., Choroszy K. (2016): Właściwości funkcjonalne i bezpieczeństwo zdrowotne mięsa wieprzowego [w:] Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Maciejowi Pompie-Roborzyńskiemu, (pod red.) Pomykała M., Tereszkiewicz K., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 53-68.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K. (2016): Bezpieczeństwo zdrowotne żywności wędzonej [w:] Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Maciejowi Pompie-Roborzyńskiemu, (pod red.) Pomykała M., Tereszkiewicz K., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 101-112.
 2. Tereszkiewicz K., Choroszy K. (2017): Wybrane aspekty wykrwawienia ubojowego tuczników. Wiadomości Zootechniczne, 1, s. 39-47.

 

 1. Tereszkiewicz K., Molenda P., Choroszy K., Kulig Ł. (2017): Warunki transportu i kondycja tuczników z dostaw bezpośrednich do zakładów ubojowych na Podkarpaciu. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, , 6/CD, s. 1574-1578.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K., Kulig Ł. (2017): Influence of Temperature of Wood Pyrolysis on the Content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Smoked Meats. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(3), s. 35–42.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K. (2017): Wpływ Czasu Transportu na Przydatność Przetwórczą i Jakość Mleka Owczego. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, s. 64-67.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K. (2018): Wpływ czasu transportu i przechowywania wędlin wędzonych metodą tradycyjną na zawartość sumy czterech wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Logistyka – w druku.

 

Doniesienia i komunikaty naukowe

 

 1. Tereszkiewicz K., Choroszy K., Assessment of post-slaughter exsanguination degree of selected muscles of fatteners’ carcasses – IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych pt. „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, Bydgoszcz 2013.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K., Sokołowski A., Bukała B., Lasek J., Molenda P. The use of computer image analysis to mark the intramuscular fat content in pork muscle. V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych pt. „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, Bydgoszcz – Inowrocław 2014.

 

 1. Tereszkiewicz K., Choroszy K., Ocena wykrwawienia ubojowego tuczników o zróżnicowanej grubości słoniny, Materiały VII Szkoła Zimowa pt. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych - Ustroń, 02. 2014, s. 219.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K., Weryfikacja systemu HACCP w wybranym przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsa wieprzowego. Materiały VII Szkoły Zimowej pt. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych - Ustroń, 02. s. 105.

 

 1. Bukała B., Tereszkiewicz K., Choroszy K., Lasek J.Livestock animals identification with the use of biometrics eye, Materiały Vth  International Scientific Symposium For Phd Students And Students Of Agriculture Colleges “Innovative Researches For The Future Of Agriculture And Rural Areas Development” Bydgoszcz – Inowrocław, September 2014.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K. Comparison of benzoo [a] pyrene and the sum of four the main pahs in smoked cured meat traditional method, Materiały 4th International Conference on‘Trends in Meat and Meat Products Manufacturing’ Nowy Wiśnicz-czerwiec 2015.

 

 1. Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz Wartość odżywcza i zdrowotna wybranych wędlin tradycyjnych produkowanych na podkarpaciu, LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Im. Michała Oczapowskiego, Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej, Bydgoszcz, Wrzesień 2015.

 

 1. Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz Assessment of selected health and nutritional parameters of shredded cured meats produced in Podkarpacie, VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development” Bydgoszcz – Ciechocinek, September 2015.

 

 1. Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz. The Influence Of Transport Conditions On The Welfare Of Fatteners And Meat Quality, VIIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development” Bydgoszcz, September 2016, s. 141.

 

 1. Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz. Jakość organoleptyczna wędlin wędzonych tradycyjnie. Materiały X Szkoły Zimowej pt. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych - Ustroń, 02. s. 105.

 

 

Plenarne wystąpienia konferencyjne

 

 1. Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz, Aleksander Sokołowski, Bartosz Bukała, Jakub Lasek, Piotr Molenda. The use of computer image analysis to mark the intramuscular fat content in pork muscle, Vth  International Scientific Symposium For Phd Students And Students Of Agriculture Colleges “Innovative Researches For The Future Of Agriculture And Rural Areas Development” Bydgoszcz – Inowrocław, 18-20 September 2014.

 

 1. Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz Wpływ stresu ubojowego na wybrane parametry krwi tuczników, VIII Szkoła Zimowa 2015 pt. „Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej” - Ustroń, Luty 2015.

 

 1. Choroszy K., Tereszkiewicz K. Skład chemiczny i jakość organoleptyczna wędlin wędzonych tradycyjnie [w:] Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, (pod red.) Edyta Czerny 2019, Krosno: Wydawnictwo PWSZ W Krośnie.

 

 1. Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz. Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wędlinach wędzonych metodą tradycyjną, VIII Szkoła Zimowa 2020 pt. „Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej” - Ustroń, Luty 2020.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję